Cơ cấu tổ chức và nhân sự

content:

                        LÃNH ĐẠO KHOA VÀ BỘ MÔN

    

1 TS. NGUYỄN THANH BÌNH - TRƯỞNG KHOA
Điện thoại liên hệ: 0983.835. 518
Email: [email protected] 
2 TS. LÊ THỊ NHUNG - PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
Bô môn Kinh tế đầu tư
Điện thoại liên hệ: 0984.576.738
Email: [email protected]
3 TS. ĐỖ KIẾN VỌNG -  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại liên hệ: 0978.459.828
Email: [email protected] 

 

                     

 

          GIẢNG VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 

STT Họ và Tên Thông tin giảng viên Lĩnh vực phụ trách
I BỘ MÔN ĐẦU TƯ
1

TS.GVC Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa
TS. Nguyễn Thanh Binh nguyên là Giám đốc khối phân tích đầu tư của APS, ATSC; Chủ tịch Công ty Tư vấn Đào tạo Doanh nghiệp NTB; Chủ nhiệm danh dự, Trưởng ban Cố vấn, thành viên sáng lập Câu lạc bộ AYIC-APD. Là một người am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư tài chính, thầy Nguyễn Thanh Bình với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn của mình luôn truyền tải và chia sẻ cho các em sinh viên những kiến thức bổ ích và giúp sinh viên định hướng được bản thân.
Các môn học giảng dạy: Phân tích kỹ thuật trong đầu tư, Quản lý danh mục đầu tư
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Tài chính, thẩm định giá, Kế toán
Nhiệm vụ được phân công:
- Quản lý chung các công việc của Khoa
- Kế hoạch công tác, đào tạo hàng năm và các tháng
- Công tác quản trị nội bộ Khoa
- Kết nối doanh nghiệp
- Giảng dạy và NCKH

Số điện thoại: 0983.835.518
Email: [email protected]
2

TS.GVC. Lê Thị Nhung

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Bộ môn Kinh tế đầu tư
TS Nhung đã học Thạc sĩ ngành Kinh tế, tài chính- ngân hàng tại Học viện Tài chính (2011) và được công nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính (2018). TS Nhung có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực như: Quản trị tài chính doanh nghiệp; Thẩm định tài chính dự án đầu tư; Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và các định chế tài chính; Phân tích và định giá tài sản tài chính;… TS Nhung tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Học viện, là tác giả chính 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, 22 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 03 bài viết Hội thảo quốc gia và quốc tế. TS Nhung đã hướng dẫn 05 học viên cao học, nhiều sinh viên bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, nhiều thế hệ sinh viên đạt giải cao trong Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc.

Các môn học giảng dạy: Thẩm định dự án đầu tu, Quản trị rủi ro, Phương pháp NCKH, Quản lý danh mục đầu tư
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Tài chính, Đầu tư
Nhiệm vụ được phân công:
- Quản lý trực tiếp các công việc của Khoa và Bộ môn
- Quản lý và phát triển các CTĐT chuyên ngành của Khoa/Bộ môn
- Quản lý chung công tác học vụ của Khoa
- Giảng dạy và NCKH
- Công tác tuyển sinh, kiểm định
- Báo cáo hàng năm

Số điện thoại: 0984.576.73
Email: [email protected]
3

ThS. Lê Hồng Minh

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đào tạo, ThS. Lê Hồng Minh luôn hỗ trợ tích cực sinh viên trong hoạt động học tập, rèn luyện và các hoạt động phong trào của tập thể. Hiện ThS Hồng Minh đang học NCS ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Các môn học giảng dạy: Kinh tế đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đầu tư.
- NCKH
- Phối hợp xây dựng và rà soát Chương trình đào tạo
- Công tác truyển thông, tuyển sinh
- Công tác kiểm định

Số điện thoại: 0943.477.559
Email: [email protected]
4

ThS. Trần Thị Ninh

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
ThS. Trần Thị Ninh là một trong những giảng viên đầu tiên của Học viện, với bề dày công tác và kinh nghiệm giảng dạy, ThS. Trần Thị Ninh luôn mang lại cho sinh viên những phương pháp giảng dạy phù hợp và cập nhật nhất.

Các môn học giảng dạy: Quản lý dự án đầu tư, Kinh tế môi trường, Thẩm định dự án đầu tư
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển.
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đầu tư và chuyên ngành Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực.
- NCKH
- Phối hợp xây dựng và rà soát Chương trình đào tạo
- Công tác tuyển sinh
- Công tác kiểm định

Số điện thoại: 0912.582.419
Email: [email protected]
5

ThS. Phạm Thị Hiền

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
ThS Phạm Thị Hiền đã học Cử nhân và Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị tại Học viện Báo chí và tuyên truyền. ThS Hiền cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự, Kinh doanh.

Các môn học giảng dạy: Kinh tế đầu tư và các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Kinh tế, quản trị kinh doanh
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy học phần Kinh tế đầu tư và các học phần thuộc chuyên ngành Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
- NCKH
- Công tác truyển thông, tuyển sinh
- Công tác kiểm định
- Công tác học vụ của Khoa

Số điện thoại: 0969.119.024
Email: [email protected]
6

ThS. Nguyễn Bách Điệp

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
ThS Điệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, chính sách công. ThS Điệp đã tham gia trợ giảng và nghiên cứu cùng các nhà khoa học uy tín tại trường ĐH Chính sách công Fulbright.

Các môn học giảng dạy: Phân tích kỹ thuật trong đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Tài chính, Đầu tư, Chính sách công
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đầu tư.
- NCKH
- Phụ trách web Khoa
- Công tác tuyển sinh
- Công tác kiểm định

Số điện thoại: 0378.765.992
Email: [email protected]
7

 

ThS. Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
ThS Hoàng là cựu sinh viên ưu tú của chuyên ngành Đầu tư, Khoa Kinh tế và tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Ngoại thương với chuyên ngành Quản trị nhân lực. Với kinh nghiệm đi đầu trong công tác đoàn thể, ThS. Hoàng luôn thấu hiểu và chia sẻ, hỗ trợ hết mình cho sinh viên trong học tập và rèn luyện.

Các môn học giảng dạy: Kinh tế nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực
LLKH: Xem tại đây

 

Chuyên môn: Đầu tư, Quản trị nhân lực
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đầu tư, chuyên ngành Kinh tế nguồn nhân lực.
- NCKH
- Phối hợp rà soát xây dựng CTĐT
- Công tác tuyển sinh, truyền thông
- Công tác học vụ.

Số điện thoại: 0836214556
Email: 
II BỘ MÔN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1

TS. GVC. Đỗ Kiến Vọng

Chức vụ hiện tại: Phụ trách Bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án
TS. Vọng là giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu và quản lý dự án. TS. Vọng thường xuyên giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu cho các cán bộ quản lý.

Các môn học giảng dạy: Đấu thầu mua sắm 2, Đấu thầu qua mạng, Lập hồ sơ mời thầu, Đấu thầu tư vấn
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Quản lý kinh tế, Đấu thầu
Nhiệm vụ được phân công:
- Quản lý trực tiếp các công việc của Bộ môn
- Quản lý và phát triển các CTĐT chuyên ngành của Bộ môn
- Giảng dạy và NCKH
- Công tác tuyển sinh, kiểm định

Số điện thoại: 0978.459.828
Email: [email protected]
2

TS. Nguyễn Duy Đồng

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
TS. Đồng nguyên Phó Giám đốc xí nghiệp Công ty TMXD Vietracxemic, Nguyên Giám đốc Công ty Cơ khí dệt may Hưng Yên. Với những kinh nghiệm thực tế lâu năm, thầy Đồng luôn truyền tải cho sinh viên những kiến thức bổ ích và mang tính thực tiễn nhất.

Các học phần giảng dạy: Đấu thầu mua sắm 1, Lập hồ sơ mời thầu
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Đấu thầu, quản lý dự án
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đấu thầu &QLDA.
- NCKH
- Kết nối doanh nghiệp

Số điện thoại: 0966.662.800

 
3

ThS. Nguyễn Trần Phương

Chức vụ hiện tại: Giảng viên
ThS. Trần Phương đã học thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng tại Anh, và từng làm việc trong các tập đoàn, Ban quản lý dự án lớn. Hiện ThS Trần Phương đang học NCS ngành Quản lý kinh tế tại ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Các môn học giảng dạy: Đấu thầu mua sắm 1, Phương pháp nghiên cứu khoa học
LLKH:
Xem tại đây
Chuyên môn: Kinh tế xây dựng, Đấu thầu, quản lý dự án
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn Đấu thầu & QLDA.
- NCKH
- Phối hợp xây dựng và rà soát Chương trình đào tạo
- Công tác truyển thông, tuyển sinh
- Công tác kiểm định

Số điện thoại: 0968.881.294
Email: [email protected] 
III TRỢ LÝ KHOA    
1

ThS. Tường Thị Lan Anh

Cô Lan Anh đã học Cử nhân và Thạc sĩ tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn ngành Quản lý xã hội. Cô từng làm việc tại phòng Hành chính tổng hợp và nhiều năm làm công tác Trợ lí khoa, luôn hỗ trợ tích cực cho sinh viên. Chuyên môn: Hành chính, Quản lý xã hội
Nhiệm vụ được phân công:
- Phụ trách các công việc hành chính của Khoa.
- Công tác học vụ sinh viên
- Đầu mối công văn, báo cáo
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý sinh viên
- Quản lý tài sản, trang thiết bị của đơn vị
- Công tác kiểm định

Số điện thoại: 0988.389.385
Email: [email protected]

 

     1. Bộ môn Đầu tư

Xem LLKH TS. Nguyễn Thanh Bình tại đây

 

Xem LLKH TS. Lê Thị Nhung - Phó trưởng Bộ môn Đầu tư tại đây

 

Xem LLKH ThS Trần Thị Ninh tại đây

 

Xem LLKH ThS Lê Hồng Minh tại đây 

 

Xem LLKH ThS Phạm Thị Hiền tại đây 

 

  Xem LLKH ThS. Nguyễn Bách Điệp tại đây

 

Xem LLKH ThS. Nguyễn Minh Hoàng tại đây

     2. Bộ môn Đấu thầu và Quản lý dự án

Xem LLKH của Thầy Lê Văn Tăng - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu tại đây

 

Xem LLKH của TS. Nguyễn Thế Vinh tại đây

 

Xem LLKH TS. Đỗ Kiến Vọng tại đây

 

Xem LLKH của TS. Nguyễn Duy Đồng tại đây

 

Xem LLKH ThS Nguyễn Trần Phương tại đây

 

 

Bên cạnh đó, Khoa Kinh tế còn mời các Thầy/Cô tư vấn xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo, các chuyên gia, thầy/cô thỉnh giảng, doanh nhân nói chuyện chuyên đề, chia sẻ, cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn nhất, những kinh nghiệm quý báu nhất.

 

    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/DOANH NHÂN THAM GIA THỈNH GIẢNG, HỢP TÁC

STT Họ và tên Đơn vị công tác Tham gia giảng dạy, hợp tác
1 TS. Nguyễn Thúy Anh Đại học Ngoại thương Hà Nội Thỉnh giảng chuyên ngành Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
2 PGS,TS. Cao Đinh Kiên Đại học Ngoại thương Hà Nội Thỉnh giảng chuyên ngành Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực
3 TS. Hoàng Thị Thu Hường Học viện Tài chính Hướng dẫn Thực tập, khóa luận tốt nghiệp sinh viên
4 TS. Nguyễn Thị Hải Vân Đại học Xây dựng miền Trung Hướng dẫn Thực tập, khóa luận tốt nghiệp sinh viên
5 PGS,TS. Từ Quang Phương Đại học Kinh tế quốc dân Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo
6 TS. Lê Đức Khánh Giám đốc Chiến lược đầu tư - Công ty chứng khoán VPS Hướng dẫn Thực tập, khóa luận tốt nghiệp sinh viên
7 TS. Cao Văn Bản Nguyên Vụ trưởng Vụ giám sát và Thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thỉnh giảng chuyên ngành Đấu thầu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
8 TS. Ninh Viết Định Nguyên Trưởng ban Quản lý xây dựng EVN Thỉnh giảng chuyên ngành Đấu thầu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
9 TS. Ngô Thanh Nghị Giám đốc Công Ty tư vấn quản lý đào tạo NTB  Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
10 ThS. Lê Đình Trọng Công ty chứng khoán DSC Hướng dẫn thực tập, khóa luận; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
11 ThS. Nguyễn Ngọc Thắng Công ty quản lý tài sản VAMC Hướng dẫn thực tập, khóa luận; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
12 ThS. Đỗ Ngọc Sơn Đại học Ngoại thương Hà Nội Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
13 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly Ủy ban chứng khoán Nhà nước Hướng dẫn thực tập, khóa luận; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
14 Doanh nhân Trần Thị Phượng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
15 Chuyên gia Trần Quang Bình Giám đốc SSI chi nhánh Mỹ Đình Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
16 Chuyên gia Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng môi giới, SSI Mỹ Đình Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
17 Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Phi Phó Giám đốc chứng khoán Phú Hưng, Thanh Xuân Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
18 Chuyên gia Hoàng Thị Phương Giám đốc khối Backoffice, Chứng khoán Phú Hưng, Thanh Xuân Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
19 ThS. Nguyễn Hồng Chuyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw Hướng dẫn thực tập, khóa luận; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
20 ThS. Cao Thành Trung Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu, Cục QLĐT Hướng dẫn thực tập, khóa luận; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề
21 TS. Trần Thị Trúc Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội Thỉnh giảng, hướng dẫn thực tập, khóa luận

 

----------------------------------
Thông tin liên hệ:
KHOA KINH TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
P902, Tòa nhà A, Khu đô thị Nam An Khánh – An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline/Zalo: Cô Lê Thị Nhung. Điện thoại: 0984.576.738 

Thầy Nguyễn Thanh Bình. Điện thoại: 0983.835.518
Website: