CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc tế, đội ngũ giảng viên cơ hữu và tham gia giảng dạy của Khoa gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ được đào tạo tại các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, cụ thể:

1. Cán bộ giảng viên cơ hữu 

2. Giảng viên thỉnh giảng và hợp tác đào tạo

STT

Họ và Tên

Học hàm – Học vị

Cơ quan công tác

Vị trí công tác

1

Đỗ Đức Bình

GS.TS

Đại học Kinh tế quốc dân

Hội đồng GS KTQD

2

Ngô Thị Tuyết Mai

PGS.TS

Đại học Kinh tế quốc dân

Trưởng Bộ Môn KTQT

3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Tiễn sĩ

Đại học Kinh tế quốc dân

4

Nguyễn Tiến Long

Tiến sĩ

Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

5

Trần Quang Thắng

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa tài chính – ngân hàng, Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

6

Nguyễn Thị Quy

PGS, TS

Đại học ngoại thương

7

Nguyễn Hoàng Ánh

PGS, TS

Đại học ngoại thương

8

Đào Xuân Thủy

Thạc sỹ

Đại học ngoại thương

9

Trần Thị Hồng Minh

Thạc sĩ

GĐTTTT & Dự báo kinh tế - Xã hội Quốc gia - Bộ KH&ĐT

10

Nguyễn Thái Nhạn

Tiến sĩ

Nguyên Trưởng bộ môn Luật kinh tế - APD – Giảng viên khoa Luật  - Đại học Mở

11

Đào Thanh Hưng

Tiến sĩ

Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế dịch vụ - Bộ KH&ĐT

12

Đào Hồng Quyên

Tiến sĩ

Nguyên giảng viên khoa KTQT - APD

3. Các chuyên gia thực tiễn tham gia giảng dạy, hợp tác đào tạo.

STT

Họ và tên

Học hàm-Học vị

Cơ quan công tác

Vị trí công tác

1

Đỗ Nhất Hoàng

Tiến sĩ

Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoach và Đầu tư

Cục trưởng

2

Nguyễn Anh Tuấn

Tiến sĩ

 Nguyên Tổng biên tập Báo Đầu tư, Phó chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nướ ngoài

 

3

Hoàng Viết Khang

Tiến sĩ

 Vụ Kinh tế Đối Ngoại

 

4

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sỹ

Tổng công ty vận tải vinalines

 

5

Đỗ Văn Sử

Thạc sỹ

Trưởng phòng đầu tư nước ngoài- Cục đầu tư nước ngoài – Bộ KH và ĐT

 

6

Trần Thị Hồng Minh

Tiến sĩ

Cục quản lý và đăng ký kinh doanh

Cục trưởng

7

Lương Văn Khôi

Tiến sĩ

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Phó giám đốc

8

Nguyễn Quang Hiện

Tiến sĩ

Tổng công ty bảo hiểm quân đội

Tổng giám đốc

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc Sỹ

Ngân hàng Tiên Phong Bank

Trưởng phòng tài trợ thương mại

10

Nguyễn Thái Hà

Thạc Sỹ

Ngân hàng TMCP quân đội

Trưởng phòng chuyển tiền quốc tế

11

Phạm Mạnh Cường

 

Bộ Kế Hoạch đầu tư

 

12

Roy Young Guk

 

Chuyên gia KOICA

 

13

Park Jae Ho

 

Chuyên gia KOICA

 

 

4. Lý lịch khoa học giảng viên cơ hữu

- GV TS Bùi Thúy Vân tải tại đây

- GV ThS Phạm Huyền Trang

- GV ThS Bùi Quý Thuấn

- GV ThS Phạm Thị Quỳnh Liên

- GV ThS Phan Thị Thanh Huyền

- GV Ths Đặng Thị Kim Dung