10/12/2021
Chung kết toàn quốc cuộc thi Tài năng trẻ logistics Việt Nam 2021 cùng Đội thi PFL của Học viện Chính sách và Phát triển  
23/09/2021
Chung kết cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics năm 2021” cấp Học viện