null Lịch công tác tuần từ ngày 18/9 đến hết ngày 24/9/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/9/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Formosa Đài Loan về Chương trình Formosa Talent Intership Program (TFIP) PGĐ Nguyễn Thế Hùng; Phòng QLKH&HT; Lãnh đạo các đơn vị : Phòng Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Kinh tế quốc tế, Bộ môn ngoại ngữ, Khoa Quản trị kinh doanh, khoa Tài chính-Ngân hàng; Đại diện giảng viên các khoa viện; Các sinh viên quan tâm. Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 19/9/2023)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
P.306  
9h00 Trao đổi hợp tác với Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký VECOM (Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam) PGĐ Nguyễn Thế Hùng, Cán bộ giảng viên Khoa KTS, Trung tâm CNTT, TV&TT Phó Giám đốc
 Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 20/9/2023)
15h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 21/9/2023)
8h30 Họp hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở đào tạo Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và chuyên viên trực tiếp phụ trách phần viết báo cáo, phần minh chứng của Phòng, Trung tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
9h00 Làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức Phó Giám đốc Hạnh Vân, Lãnh đạo phòng TC-HC, Bộ phận y tế Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng PGĐ Vân  
10h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên Chi bộ 2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 5 Toàn thể đảng viên Chi bộ 5 Bí thư CB5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 22/9/2023)
9h00 Xây dựng đề án CLC giảng dạy T/A và Thống nhất quản lý môn học của Viện Đào tạo quốc tế Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh; Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo; toàn thể cán bộ giảng viên Viện Đào tạo quốc tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn 
Thứ Bảy (ngày 23/9/2023)
Chủ nhật (ngày 24/9/2023)