null Lịch công tác tuần từ ngày 16/10 đến hết ngày 22/10/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/10/2023)
8h00 Giám đốc  Hoc viện làm việc với Vụ Giáo dục đại học      Bộ Giáo dục và Đào tạo  
14h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 17/10/2023)
15h00 Họp về kế hoạch tổ chức “Chương trình hòa nhập Ấn Độ ngắn hạn” Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng; Lãnh đạo các phòng: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và hợp tác, Phòng Kế hoạch tài chính, Viện Đào tạo quốc tế; đ/c Thu Luân, Tuấn Sơn Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại phòng họp và trực tuyến qua Zoom  
Thứ Tư (ngày 18/10/2023)
13h00 Hội nghị  Ban Cán sự lớp năm 2023  Phòng CT&CTSV, Trợ lý khoa và CVHT không có giờ giảng, cán bộ giảng viên quan tâm. Chương trình TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trưởng 442   
14h00 Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel về đề án chuyển đổi số Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng, PGĐ Giang; P.QLKH&HT; Khoa Kinh tế số (Đ/c Tú, Trường, Thọ, Thiệu); TTTT, TV & TT   Trụ sở số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
14h30 Giám đốc Học viện dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ NCKH cấp Bộ năm 2024     6B Hoàng Diệu  
Thứ Năm (ngày 19/10/2023)
8h00-11h30 Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên  Công đoàn Học viện Hội trưởng 442   
14h30 Trao đổi học thuật “Tìm hiều về thiên tai và khả năng chống chịu của Việt Nam” Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Đ/c Hằng Phương, Giáo sư Duncan Shaw - Đại học Manchester, Vương Quốc Anh và các chuyên gia khách mời Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 20/10/2023)
Thứ Bảy (ngày 21/10/2023)
Chủ nhật (ngày 22/10/2023)