null Lịch công tác tuần từ ngày 04/12 đến hết ngày 10/12/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/12/2023 đến 10/12/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/12/2023)
8h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII Các đ/c đảng ủy viên, Ủy ban kiểm tra, Chi ủy các Chi bộ, Chủ tịch CĐHV, Bí thư ĐTN Học viện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 05/12/2023)
8h30 Tọa đàm khoa học: Xin ý kiến chuyên gia về báo cáo năng suất 8 ngành công nghiệp công thương Ban Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện Đề tài, đại diện phòng QL KH&HT, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h30 Họp Đảng ủy Học viện, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, Ban Giám đốc  Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 06/12/2023)
10h00 Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên học kì 1 năm học 2023-2024 Phòng CT&CTSV, đại diện Phòng KHTC, Đại diện Lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
13h00 Sinh hoạt thường kỳ - Chi bộ 1 (Xét hồ sơ kết nạp đảng, hướng dẫn kiểm điểm cuối năm) Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư CB1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 07/12/2023)
8h00 Họp giao ban mở rộng tháng 12 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc HV
9h30 Lớp Bồi dưỡng đối với CCVC TP Hà Nội đi thực tế và làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ TP Hà Nội; Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Bình Nguyên và 95 học viên của lớp Bồi dưỡng Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Tỉnh Quảng Ninh  
8h00 Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế dành cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh phía Bắc Đ/c Hồng Liên; Đ/c Trung; Học viên tham dự khóa học Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
68 Phan Đình Phùng  
10h00 Làm việc với PGS. Vũ Minh Khương - Đại học Lý Quang Diệu, Singapore GĐ Nguyên; PGĐ Vinh; các đ/c: Đông, Khoa, Thọ, H.Phương, Duy Tùng; Viện CSC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Bàn về phương án tự chủ Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 442  
Thứ Sáu (ngày 08/12/2023)
9h00 Họp Đề án khai thác cơ sở vật chất tại Học viện Các đ/c: Công Thành, Mã Lương, Ngọc Trâm, Minh Tuấn, Trà KHTC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
15h30 Làm việc với Công ty Sóc đỏ về hợp tác đào tạo Thương mại điện tử GĐ Nguyên, PGĐ Vinh; các đ/c: Đông, Tú, Thọ, Phương Anh (QTKD) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 09/12/2023)
Chủ nhật (ngày 10/12/2023)