null Lịch công tác tuần từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/12/2023 đến 17/12/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/12/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp về cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo Phòng TCHC; Phòng KHTC và Toàn thể cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 12/12/2023)
9h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp thường trực HĐHV Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 13/12/2023)
8h00 Khai giảng Lớp 1: đào tạo Kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tham dự phỏng vấn cho sinh viên Khóa 11 Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm HV, Phòng CT&CTSV, sinh viên K11 theo lịch đã đăng ký Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442  
8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh dự Hội thảo góp ý phương pháp đánh giá hệ thống đấu thầu (MAPS) Các đ/c: Vọng, Linh   Melia, 44B Lý Thường Kiệt, HN  
8h30 Khai mạc và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế dành cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Đà Nẵng Đ/c Quang Trung và học viên tham dự lớp học Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Thành phố Đà Nẵng  
8h30 Giới thiệu hệ thống Eparking Giám đốc, PGĐ Vân, Lương, Tuấn, Loan, Nghĩa và các nhà cung cấp Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Đào tạo Kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tham dự phỏng vấn cho sinh viên Khóa 11 Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm HN, Phòng CT&CTSV, sinh viên K11 theo lịch đã đăng ký Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442  
14h00 Hội thảo khoa học: Xin ý kiến kết quả nghiên cứu đề tài: XD, công bố báo cáo thường niên và cập nhật, HD khai thác, SD CSDL về NS các ngành CN Ban Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện Đề tài, đại diện phòng QL KH&HT, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Năm (ngày 14/12/2023)
8h00 Đào tạo Kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tham dự phỏng vấn cho sinh viên Khóa 11 Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Phòng CT&CTSV, sinh viên K11 theo lịch đã đăng ký Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442  
8h30 Phiên họp lần thứ 14 của Hội đồng học viện nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên HĐHV, thành viên các Ban chuyên môn Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Đào tạo Kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tham dự phỏng vấn cho sinh viên Khóa 11 Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm HN, Phòng CT&CTSV, sinh viên K11 theo lịch đã đăng ký Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442  
15h00 Sinh hoạt định kỳ và tổng kết công tác đảng năm 2023 - Chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 15/12/2023)
8h30 Tổng kết công tác đảng, bình xét đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
P.305  
9h00 Phó Giám đốc Vinh tiếp khách TS. Đông Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài: XD, công bố báo cáo thường niên và cập nhật, HD khai thác, SD CSDL về NS các ngành CN Thành viên HĐ nghiệm thu theo QĐ, Ban Chủ nhiệm Đề tài, đại diện phòng QL KH&HT, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 16/12/2023)
8h00 Nói chuyện chuyên đề: Đàm phán kinh tế quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam - Diễn giả: TS. Phạm Hoàng Mai - Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa KTQT; học viên cao học; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 442  
13h30 Phó Giám đốc Vinh khai mạc Chung kết cuộc thi “Accounting Challenge 2023” Nhà tài trợ, Khách mời, CB, GV , Sv khoa Kế toán - Kiểm toán và CB,  GV, SV các đơn vị khác quan tâm   Hội trường 442  
Chủ nhật (ngày 17/12/2023)