null Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến hết ngày 24/12/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/12/2023 đến 24/12/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/12/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp phân loại đánh giá đối với Lãnh đạo Học viện Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, các đ/c đảng ủy viên, đại diện Công đoàn Hv, Bí thư ĐTN Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp công khai kê khai tài sản thu nhập đối với Lãnh đạo Học viện Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Khoa/Viện Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
9h30 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, thư ký HĐ TĐ-KT Giám đốc
Chủ tịch HĐTĐ-KT
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Bế giảng khóa bồi dưỡng đối với công chức Sở Nội vụ TP Hà Nội Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ Tp HN, các đ/c: Vọng, Bình Nguyên, Hoài Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
68 Phan Đình Phùng  
13h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng Bí thư ĐU  
15h00 Trao giải SV NCKH trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023 “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam” và Công bố Quyết định thành lập Nội san Sinh viên NCKH tại Học viện P.QL KH&HT, các đ/c: TS.Thanh Huyền, ThS. Thùy Nhung, CLB SVNCKH APD, cán bộ giảng viên quan tâm và các sv đạt giải Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Sinh hoạt CB 5 định kỳ, tổng kết công tác đảng và bình xét thi đua năm 2023 Toàn thể đảng viên CB5 Bí thư CB5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Địa điểm thông báo sau trong CB  
Thứ Ba (ngày 19/12/2023)
8h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Khách mời, Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên  Lãnh đạo Học viện Hội trường 442, nhà Hiệu bộ  
13h30 Phổ biến Luật Đấu thầu 2023; Phổ biến kết quả đánh giá tổng thể công tác đấu thầu tại VN giai đoạn 2015-2020 theo phương pháp đánh giá hệ thống đấu thầu (MAPS) Đ/c Lê Văn Tăng, chuyên gia cao cấp của WB, toàn thể giảng viên Bộ môn Đấu thầu và QLDA, toàn thể sinh viên chuyên ngành đấu thầu và QLDA, giảng viên và sinh viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường 442  
Thứ Tư (ngày 20/12/2023)
8h30 Họp quản trị, vận hành phần mềm quản lý đào tạo PGĐ Vinh; Lãnh đạo phòng QLĐT; Lãnh đạo phòng KHTC; Lãnh đạo Trung tâm TT,TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 21/12/2023)
8h00-9h00 Họp HĐTS thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Thành viên HĐTS thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Khai giảng Lớp tập huấn về công tác tài chính của Công đoàn Bộ năm 2023 dành cho công chức, viên chức thuộc Bộ Các đ/c: Liên, Hoài, Long Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
68, Phan Đình Phùng  
9h00-9h30 Họp rà soát CTĐT thạc sĩ năm 2023 PGĐ Nguyễn Thế Vinh, Lãnh đạo các khoa có CTĐT thạc sĩ, Trưởng phòng QLĐT, Thư ký khoa học Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
C309  
9h00 Họp chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế 2024 - Phát triển kinh tế bền vững  Phòng Quản lý KH&HT; khhoa KTPT; các đ/c: Hằng Phương, Duy Tùng, đại diện Trung tâm TT,TV&TT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4 Bí thư CB4
Đ/c Nguyễn Như Hà
Phòng họp tầng 2  
14h00-15h00 Họp rà soát CTĐT thạc sĩ năm 2023 PGĐ Nguyễn Thế Vinh, Thư ký khoa học, Lãnh đạo các khoa có CTĐT thạc sĩ, Trưởng phòng QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp góp ý kiến hoàn thiện 02 Chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm năm 2023 Đại diện Lãnh đạo các Vụ: Vụ TCCB, Vụ Giám sát và TDĐT, Vụ Quản lý các khu KT; đ/c  Kiến Vọng, Hồng Liên, Quang Trung Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Sáu (ngày 22/12/2023)
9h00 Họp Ban cơ sở vật chất kỳ  xét tuyển Thạc sĩ đợt 2 Thành viên Ban CSVS Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
10h30 Làm việc với phòng TCHC và Trung tâm HTĐT PGĐ Hạnh Vân, Lãnh đạo phòng TC-HC và TTHTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên hội đồng 2 theo quyết định số 1700/QĐ-HVCSPT Chủ tich HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
20h00  Phổ biến các quy định về xét tuyển thạc sĩ đợt 2/2023  Phòng QLĐT, các thí sinh dự tuyển Phó Giám đốc
Phó Chủ tịch HĐ
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến ID: 333 4568228
Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 23/12/2023)
7h30-11h30  Xét tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Thành viên HĐTS và các tiểu ban chuyên môn Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Tòa C  
13h30 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên Hội đồng theo quyết định số 1700/QĐ-HVCSPT Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 2 và giảng đường C304  
13h30 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng  Thành viên hội đồng theo quyết định số 1698/QĐ-HVCSPT Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định Giảng đường C305, 307, 309  
13h30 Hội đồng góp ý hoàn thiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thành viên hội đồng theo quyết định số 1699/QĐ-HVCSPT Chủ tịch Hội đồng theo Quyết định Giảng đường C301, C302, C303  
Chủ nhật (ngày 24/12/2023)