null Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/12/2023 đến 31/12/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/12/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 26/12/2023)
9h00 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp công tác tuyển sinh năm 2024, Triển khai kế hoạch kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h30 Họp HĐTS thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Thành viên HĐTS thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 27/12/2023)
9h00 Làm việc với Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo; Đại diện lãnh đạo Trung tâm TT, TV & Truyền thông; Lãnh đạo và giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ không có giờ giảng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trụ sở Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội  
Thứ Năm (ngày 28/12/2023)
Thứ Sáu (ngày 29/12/2023)
9h30 Họp Hội đồng thẩm định 02 bộ tài liệu Bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành viên HĐ theo QĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h30 Công tác rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Viện CSC, TCNH, QTKD, KTQT, KTPT. Thư ký khoa học các nhóm rà soát CTĐT thạc sĩ, đ/c Thơ, đ/c My Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến ID: 3334568228
Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 30/12/2023)
Chủ nhật (ngày 31/12/2023)