null Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến hết ngày 07/01/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/01/2024 đến 07/01/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/01/2024): Nghỉ lễ Tết dương lịch
Thứ Ba (ngày 02/01/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 01/2024 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Triển khai công việc tuyển sinh, đào tạo năm 2024 Phòng Quản lý đào tạo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 03/01/2024)
9h00 Làm việc với USAID  PGĐ Thế Hùng; phòng QLKH&HT, đ/c: Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Đảng ủy Học viện, Ban Giám đốc Hv Các đ/c đảng ủy viên, các đ/c trong BGĐ Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 04/01/2024)
13h15 Họp công tác chuẩn bị Hội thảo phân tích định lượng trong phát triển bền vững PGĐ Thế Hùng, phòng QLKH&HT, khoa KTS; các đ/c: Hoàng Tuấn, Hằng Phương, Thanh Bình, Minh Luận, Mai Hoa, Thế Dương, Hoàng Mai, Tiến Thành Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7, nhà Hiệu bộ  
14h00 Họp về cơ chế tự chủ của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Ban Giám đốc Học viện; Toàn thể cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển; Lãnh đạo P.TCHC và TTHTĐT; đ/c Huệ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7, nhà Hiệu bộ  
14h00-15h00 Tập huấn về công tác coi thi kết thúc học phần Các giảng viên thuộc thành phần theo Thông báo số 01/TB-KTĐBCL của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 3,
 tòa nhà 6F
 
Thứ Sáu (ngày 05/01/2024)
8h30-9h00 Công tác rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ Lãnh đạo Phòng QLĐT, các trưởng nhóm rà soát, Thư ký khoa học các nhóm rà soát CTĐT thạc sĩ. Đ/c My, Thơ (QLĐT) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến  
20h30 Nói chuyện chuyên đề: Làm việc với Nhóm xây dựng Đề án Chuyển đổi số của      Học viện PGĐ Ngô Văn Giang; Đại diện các đơn vị: Phòng QL KH&HT, Khoa KTS, Trung tâm TT, TV&TT PGĐ Ngô Văn Giang Phòng họp trực tuyến Zoom ID: 333 456 8228
Thứ Bảy (ngày 06/01/2024)
Chủ nhật (ngày 07/01/2024)