null Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến hết ngày 14/01/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/01/2024 đến 14/01/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/01/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
9h30 Làm việc với nhà thầu của Dự án LCD: Creative Associates International  GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang, các đ/c: Khoa, Hà Anh, Thọ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
10h30 Họp với phòng QL KH&HT PGĐ Thế Hùng, Phòng QL KH&HT, các đ/c: Hà Anh, Huyền, Thọ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
20h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ liên kết quốc tế với Trường Đại học Rennes  GĐ Nguyên, PGĐ Hùng, PGĐ Vinh, các thành viên trong HĐTTS thạc sĩ  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  ID:3334568228;
 Pass: 123456
21h00 Triển khai kế hoạch tuyển sinh 2024 Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2024 Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến  
14h00 Họp BCH Công đoàn Toàn thể BCH Công đoàn Chủ tịch CĐHV
Đ/c Nguyễn Mã Lương
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 09/01/2024)
Thứ Tư (ngày 10/01/2024)
13h30 Họp đoàn công tác XTTS tại Thanh Hóa, Nghệ An và Nhóm Thường trực XTTS năm 2024 Phòng QLĐT, Đoàn công tác, BCH Đoàn TN; Nhóm thường trực XTTS đại học năm 2024  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến  
Thứ Năm (ngày 11/01/2024)
8h00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách và Phó các Phòng/Trung tâm/Khoa/Viện thuộc Học viện Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng NIC Hòa Lạc Học viện bố trí xe và xuất phát tại HV lúc 7h15. Yêu cầu trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống, Nam mặc vest
20h00 Họp về rà soát chương trình đào tạo Ths Chính sách công Toàn thể Viện CSC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  ID:3334568228;
 Pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 12/01/2024)
9h30 Công tác rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ Lãnh đạo: Phòng QLĐT, trưởng nhóm, thư ký khoa học các nhóm rà soát CTĐT thạc sĩ. Đ/c My, Thơ (QLĐT) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến  
Thứ Bảy (ngày 13/01/2023)
  Xúc tiến tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 tại Thành phố Vinh  Đoàn công tác theo Quyết định Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Tp Vinh, Nghệ An  
20h30 Phổ biến quy định thực hiện chuyên đề thực tế Phòng QLĐT; Cán bộ, giảng viên hướng dẫn chuyên đề thực tế cho Học viên các lớp cao học K10, 11 Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến ID:3334568228;
 Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 14/01/2023) 
  Xúc tiến tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 tại TP Thanh Hóa Đoàn công tác theo Quyết định Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Tp Thanh Hóa  
8h30 Nói chuyện chuyên đề: "Đánh giá cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2023 và định hướng trong giai đoạn tới"  Cán bộ, giảng viên hướng dẫn chuyên đề thực tế cho Học viên K10, 11; Học viên các lớp cao học Khóa 10, 11; cán bộ, giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
C308