null Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/01/2024 đến 21/01/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/01/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 16/01/2024)
15h00 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Tư (ngày 17/01/2024)
Thứ Năm (ngày 18/01/2024)
8h30 Sinh hoạt định kỳ - CB3 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm quý 4/2023 Thành viên HĐ (Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, thư ký HĐ) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh 2024 và Đoàn XTTS tại Nam Định và Thái Bình Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, Trung tâm TT,TV&TT, Trung tâm HTĐT, Đoàn TN; nhóm cộng tác viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp tăng cường giám sát an toàn và an ninh thông tin trên các nền tảng truyền thông số để phục vụ xúc tiến tuyển sinh năm 2024 Trung tâm TT,TV&TT; các thầy/cô và sinh viên là admins các fanpages/tiktok/youtube/zaloOA&zalogroup/instagram/slink và các nền tảng số khác thuộc Hv Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Họp triển khai công tác Lễ tân đối ngoại tại Học viện Các đ/c: Mã Lương, Thế Dương,  Ngọc Trụ, Tiến Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Làm việc với Viện ĐTQT PGĐ Thế Hùng, toàn thể Viện ĐTQT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 19/01/2024)
8h30 Công tác rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng Khảo thí và ĐBCL, các đơn vị có tham gia giảng dạy CTĐT thạc sĩ;  Trưởng nhóm rà soát CTĐT Ths, Thư ký khoa học, Đ/c My, Thơ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Họp về xây dựng chương trình Bồi dưỡng theo Luật Quy hoạch  Các đ/c: Phúc Hạnh, Ngọc Trụ, Kiến Vọng, Hồng Liên, Quang Trung, Phượng Phó Giám đốc HV
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
20h30 Họp Đoàn công tác XTTS đại học chính quy 2024 tại Nam Định và Thái Bình PGĐ Ngô Văn Giang; CBVC Phòng QLĐT; Bí thư ĐTN Học viện và Đoàn công tác XTTS tại Nam Định và        Thái Bình Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Trực tuyến

Zoom ID: 3334568228

Passcode: 123456

Thứ Bảy (ngày 20/01/2024)
6h30 Xúc tiến tuyển sinh tại Nam Định Đoàn công tác theo QĐ Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Nam Định  
Chủ nhật (ngày 21/01/2024) 
6h30 Xúc tiến tuyển sinh tại Thái Bình Đoàn công tác theo QĐ Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Thái Bình