null Lịch công tác tuần từ ngày 22/01 đến hết ngày 28/01/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/01/2024 đến 28/01/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/01/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 23/01/2024)
9h00 Khai mạc kỳ thi tuyển công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thi tuyển, các Ban phục vụ HĐ thi tuyển, thí sinh dự thi Thứ trưởng
Trần Quốc Phương
Hội trường 886,
nhà Hiệu bộ
 
10h30 Tập huấn công tác coi thi - Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành viên Ban coi thi Trưởng ban coi thi Phòng họp tầng 2, nhà C  
13h30 Tọa đàm Hỗ trợ người học
(theo nội dung Công văn số 11/HVCSPT-CTSV,   ngày16/01/2024)
Ban Giám đốc HV,
 Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, Trợ Lý Khoa/Viện QLSV,
Cố vấn học tập
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 150,
 Nhà Hiệu bộ
(Trung tâm Hỗ trợ đào tạo chuẩn bị Hội trường và âm thanh)
Thứ Tư (ngày 24/01/2024)
7h30
(cả ngày)
Thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội đồng thi tuyển, các Ban phục vụ HĐ thi tuyển, thí sinh dự thi Hội đồng thi tuyển Nhà 6F  
9h00 Toạ đàm "Lộ trình đào tạo lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin tại Học viện Chính sách và Phát triển"  Khách mời; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; Giảng viên không có giờ giảng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h30  Làm việc với USAID và  nhà thầu của Dự án LCD: Creative Associates International   PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang, các đ/c: Bình, Huệ, Thọ và Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 25/01/2024)
10h00 Làm việc với Chuyên gia      Hàn Quốc (KDI School) về   Dự án KSP Nhóm thực hiện Đề án KSP Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
Trung tâm TT,TV&TT
10h00 PGĐ Ngô Văn Giang làm việc với BCH Công đoàn Toàn thể BCH Công đoàn Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
11h15 Họp về công tác xử lý, hủy phôi bằng Cử nhân, Thạc sĩ, tem chống giả hologram 7 màu (dán lên phôi bằng) năm 2023 Hội đồng theo Quyết định số 1758/QĐ-HVCSPT ngày 18/12 Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp Câu lạc bộ SVNCKH Phòng QLKH&HT, các đ/c: Hạnh Vân, Thanh Huyền, Như Hà, Hoàng Mai, Huyền Trang CSC, Thu CSC, Thế Dương, Tiến Hùng, Tiến Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Chi bộ 5 kết nạp đảng viên chính thức, chuyển đảng chính thức cho đ/c Phạm Hoàng Ngân, tổng kết công tác tài chính năm 2023 Toàn thể đảng viên CB5 Bí thư CB5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2,
nhà C
 
20h30 Triển khai kế hoạch đào tạo các lớp Cao học 12.2 Lãnh đạo P.QLĐT; Học viên các lớp Cao học 12.2; Đ/c Thơ, My Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến qua zoom,
 ID: 3334568228,
Pass 123456
 
Thứ Sáu (ngày 26/01/2024)
8h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khách mời, thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp  đón Xuân Giáp Thìn Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
11h30 Gặp mặt viên chức, người lao động nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn Lãnh đạo Học viện, Hội đồng học viện, Hội đồng KH&ĐT, cán bộ hưu trí, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Nhà ăn Học viện  
Thứ Bảy (ngày 27/01/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên hội đồng theo Quyết định số 16/QĐ-HVCSPT Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
8h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ  Thành viên hội đồng theo Quyết định Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 28/01/2024)