null Lịch công tác tuần từ ngày 29/01 đến hết ngày 04/02/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/01/2024 đến 04/02/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/01/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp BGĐ,
nhà Hiệu bộ
 
8h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học đợt 4 Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Tọa đàm "Vận dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) trong giảng dạy tại Học viện Chính sách và Phát triển" Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Lễ kết nạp đảng viên; sinh hoạt thường kỳ và xét chuyển đảng chính thức - Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư CB1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2,
nhà C
 
Thứ Ba (ngày 30/01/2024)
10h30 Sinh hoạt thường kỳ - Chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2,
nhà C
 
15h00 Làm việc với Đại học Andrews GĐ Nguyên, PGĐ Hùng,
 P. QLKH&HT, Lãnh đạo: Khoa QTKD,  P. QLĐT, Viện ĐTQT
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
Thứ Tư (ngày 31/01/2024)
8h30 Làm việc với TMC Academy (Singapore)  GĐ Nguyên, PGĐ Hùng, Lãnh đạo P.QLĐT, Phòng QLKH&HT  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Làm việc với Công ty Elsa Speak Lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH&HT, P.QLĐT, Viện ĐTQT, Bộ môn NN và giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h30 Sinh hoạt thường kỳ - CB2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 01/02/2024)
20h30 Họp nhóm thường trực XTTS Thành viên nhóm thường trực XTTS TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh

Trực tuyến

ID: 333 4568228.

Pass: 123456

TTTT,TV&TT chuẩn bị phòng họp

Thứ Sáu (ngày 02/02/2024)
9h00 Làm việc với GS. Lee Trường KDI (Hàn quốc)  GĐ Nguyên, PGĐ Hùng; PGĐ Hạnh Vân; các đ/c: Thu Huyền, PGS. Khắc Bình, Kim Dung, giảng viên Viện Chính sách công không có giờ giảng, Phòng QLKH&HT, Lãnh đạo P. QLĐT và Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 03/02/2024)
Chủ nhật (ngày 04/02/2024)