null Lịch công tác tuần từ ngày 05/02 đến hết ngày 11/02/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/02/2024 đến 11/02/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/02/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp BGĐ,
nhà Hiệu bộ
 
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 2 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Công bố Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Chủ tịch HĐHV; Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv; toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Phòng KH-TC, P.QL KH&HT  Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
TTTT,TV&TT chuẩn bị Backdrop
14h30 Làm việc với USAID và nhà thầu của Dự án LCD: Creative Associates International PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang, các đ/c: Khắc Bình, Huệ, Thọ, Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 06/02/2024)
Thứ Tư (ngày 07/02/2024)
Thứ Năm (ngày 08/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán 
Thứ Sáu (ngày 09/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Bảy (ngày 10/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán
Chủ nhật (ngày 11/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán