null Lịch công tác tuần từ ngày 12/02 đến hết ngày 18/02/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/02/2024 đến 18/02/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Ba (ngày 13/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Tư (ngày 14/02/2024): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Năm (ngày 15/02/2024)
08h20

         Dự gặp mặt đầu năm          GIÁP THÌN-2024

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Học viện; Ban giám đốc Học viện                Bộ trưởng               Nguyễn Chí Dũng      Hội trường lớn,         Bộ KH & ĐT,     6B Hoàng Diệu  
10h30          Dự gặp mặt đầu năm          GIÁP THÌN-2024 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Học viện; Ban giám đốc Học viện; toàn thể viên chức&người lao động Lãnh đạo Học viện Hội trường 886  
Thứ Sáu (ngày 16/02/2024)
Thứ Bảy (ngày 17/02/2024)
Chủ nhật (ngày 18/02/2024)