null Lịch công tác tuần từ ngày 19/02 đến hết ngày 25/02/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/02/2024 đến 25/02/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/02/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp BGĐ,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp triển khai đào tạo chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Rennes 1 Thành viên BQL chương trình, kế toán trưởng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Họp về Kế hoạch hoạt động của Trung tâm TT, TV&TT PGĐ Ngô Văn Giang, toàn thể TTTT,TV&TT Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 PGĐ Hạnh Vân làm việc với Phòng TC-HC Toàn thể Phòng TC-HC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp BGĐ,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 20/02/2024)
Thứ Tư (ngày 21/02/2024)
8h30 - 9h30 Họp về cơ chế hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h30 Thảo luận dự thảo Đề án khai thác cơ sở vật chất Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Họp về công tác chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024 Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCHC. P.KT&ĐBCL, P.KHTC; các đ/c: Vân Anh, Hiếu, Xuân Mạnh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tẩng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h30 Thảo luận Đề án Eparking Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: TTHTĐT, TCHC; kế toán trưởng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 22/02/2024)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h30 Họp thường trực HĐHV Thường trực HĐ Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h30-14h30 Họp về hoàn thiện công tác rà soát, chỉnh sửa CTĐT thạc sĩ Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trưởng nhóm rà soát CTĐT Ths, Thư ký khoa học, đ/c My, đ/c Thơ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Sinh hoạt Chi bộ 3  Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 7,
nhà  Hiệu bộ
(Đ/c Ngô Văn Giang chuẩn bị nội dung SHCĐ)
14h30 Triển khai kế hoạch rà soát, chỉnh sửa CTĐT đại học Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng Khảo thí và ĐBCL; Lãnh đạo các khoa/viện; Trưởng nhóm rà soát CTĐT đại học, Thư ký khoa học, các đ/c: My, Vân Anh, Xuân Mạnh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h30 Thảo luận về CT liên kết trình độ đại học  PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo các Phòng: QLĐT, KHHT; Lãnh đạo và giảng viên các khoa/Viện: KTQT, QTKD và Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 23/02/2024)
14h00 Làm việc với Ban Kết nối và Xúc tiến Đầu tư M&A Việt Nam Lãnh đạo Ban Kết nối và Xúc tiến Đầu tư M&A Việt Nam và các đ/c: Kiến Vọng, Hồng Liên, Phạm Quang Trung, Thanh Phượng Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 24/02/2024)
Chủ nhật (ngày 25/02/2024)