null Lịch công tác tuần từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/02/2024 đến 03/3/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 26/02/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TC-HC; các đ/c: Đông, Huệ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp BGĐ,
nhà Hiệu bộ
 
9h30 Thảo luận về CT liên kết trình độ đại học  PGĐ Thế Hùng; các đ/c: Đông, Hoàng Tuấn, Thọ, Luận, Lâm Dương, Phương Anh, Quỳnh Liên, Thùy Linh, Xuân Trường Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Ba (ngày 27/02/2024)
10h00 - 11h30 Làm việc với ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về triển khai hoạt động NCKH và phát triển các CTr liên kết quốc tế GĐ Nguyên, PGĐ Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: P. QLKH&HT, P.QLĐT, Viện ĐTQT; TS Thọ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Tư (ngày 28/02/2024)
9h00 Phỏng vấn ứng viên dự tuyển dụng giảng viên thông qua hình thức tiếp nhận viên chức Tiểu ban ĐNGL (GĐ Nguyên, PGĐ Vinh, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Hạnh Vân, TS Đông, TS. Thanh Bình, Đỗ Hoa) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h30 Họp đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 - Viện Chính sách công Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Viện CSC, đại diện các Phòng Ban, Trung tâm Phụ trách Viện CSC
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 442,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện Đảng ủy cơ quan Bộ KH và ĐT Thông báo sau  
14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng dự Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Cơ bản Trưởng khoa Cơ bản và các giảng viên khoa Cơ bản; Đại diện các Phòng ban, Trung tâm và toàn thể giảng viên, sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ bản   Hội trường 150,
 nhà Hiệu bộ
 
Thứ Năm (ngày 29/02/2024)
8h30 - 11h30 Ứng viên dự tuyển dụng giảng viên thông quan hình thức lao động hợp đồng thi giảng Tiểu ban ĐGNL các vị trí: Giảng viên TMQT vàLogistic (PGĐ Thế Hùng, TS. Thúy Vân, TS. Đông) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
Trung tâm HTĐT hỗ trợ chuẩn bị máy chiếu
9h00 Tiểu ban ĐGNL vị trí giảng viên Kinh tế nguồn nhân lực (PGĐ Vinh, TS. Thanh Bình, TS. Trụ) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2,
nhà c
9h00 Kí kết văn bản thỏa thuận với trường Đại học Hà Nội và Đại học thương mại về việc đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số  Lần thứ 3” PGĐ Thế Hùng; các đ/c: TS. Đàm Tú, Thu Huyền, Huệ, Mã Lương, Thế Dương; Phòng QL KH&HT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
9h30 Làm việc với Tổng công ty Viettel Solutions về Đề án chuyển đổi số GĐ. Trần Trọng Nguyên; PGĐ Ngô Văn Giang; Thành viên Nhóm chuyên trách  xây dựng Đề án CĐS của Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
10h00 Làm việc với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, đơn vị vận hành tuyến xe buýt số 19 v/v do chuyển trạm xe buýt ra cổng Học viện GĐ. Trần Trọng Nguyên; đ/c Lương, đ/c Trâm; PGĐ Nguyễn Văn Cường, Trưởng BP Kế hoạch Vận hành Lê Trọng Ân Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp BGĐ
nhà Hiệu bộ
 
13h30 - 15h30 Ứng viên dự tuyển dụng giảng viên thông quan hình thức lao động hợp đồng thi giảng Tiểu ban ĐGNL các vị trí:
1. Giảng viên Tài chính và thẩm định giá (PGĐ Thế Hùng, TS, Hằng Phương, TS. Đông);
2. Giảng viên Tài chính - NH giảng dạy bằng tiếng Anh (PGĐ Thế Hùng, PGS. Hoàng Tuấn, TS. Đông) 
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
Trung tâm HTĐT hỗ trợ chuẩn bị máy chiếu
13h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5 Bí thư Chi bộ 5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2,
nhà c
 
15h30 Làm việc với trường đại học Rennes  Giáo sư Christophe Tavera; Giám đốc Trần Trọng Nguyên, PGĐ Nguyễn Thế Hùng; các đ/c: Đông, Hằng Phương, Duy Tùng, Thọ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h30-17h30 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024 Khoa Kế toán - Kiểm toán Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán, đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm   Hội trường 442,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 01/3/2024)
8h30 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Làm việc với Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên về phối hợp tuyển sinh, đào tạo cán bộ công chức, viên chức tỉnh Điện Biên Đoàn công tác tỉnh Điện Biên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên  
Thứ Bảy (ngày 02/3/2024)
Cả ngày Phiên họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Hội đồng Kiểm định giáo dục  Phó Giám đốc Vinh, đ/c Trụ Trung tâm Kiểm định CLGD - ĐH Quốc gia Hà Nội Ninh Bình Legend Hotel, 177 Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, Tp Ninh Bình  
8h00 Khai giảng chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công Rennes Giáo sư Christophe Tavera, Ban quản lý chương trình Rennes, Học viên chương trình Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng 401,
nhà Hiệu bộ 
 
8h00
(cả ngày)
Làm việc với Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở KH&CN tỉnh Điện Biên:  (1) Công tác phối hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức tỉnh Điện Biên; (2) Tổ chức cho học viên cao học K10, K11 thực tế tại địa phương tìm hiểu về tình hình phát triển KTXH địa phương, các chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên Đoàn công tác tỉnh Điện Biên của Học viện, học viên cao học khoá 10, khoá 11 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Tỉnh Điện Biên  
8h00-11h00 Tọa đàm khoa học cấp Viện về chủ đề “Xu hướng việc làm, cơ hội và yêu cầu đối với sinh viên chuyên ngành Quản lý công” Giảng viên, sinh viên, cựu sinh Viện Chính sách công và các diễn giả Phụ trách Viện CSC
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 442,
nhà Hiệu bộ
Trực tuyến qua zoom ID: 333 456 8228. Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 03/3/2024)
7h00 Khai mạc giải bóng đá sinh viên APD cup 2024 Khách mời: Ban Giám đốc; cán bộ,  giảng viên quan tâm; Đoàn thanh niên; 22 đội bóng nam và nữ Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Sân bóng Học viện  
Cả ngày Phiên họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Hội đồng Kiểm định giáo dục  Phó Giám đốc Vinh, đ/c Trụ Trung tâm Kiểm định CLGD - ĐH Quốc gia Hà Nội Ninh Bình Legend Hotel, 177 Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, Tp Ninh Bình