16/08/2019
Trong 3 ngày từ 14 đến 16/8/2019, chương trình ngày hội Trí tuệ nhân tạo (AI4VN) diễn ra tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.