null Thông báo về việc Nhận bài viết đăng trên Nội san Sinh viên NCKH tại Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-HVCSPT ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Thành lập Nội san sinh viên Nghiên cứu khoa học tại Học viện;

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác thông báo về việc nhận bài viết đăng trên Nội san Sinh viên NCKH tại Học viện Chính sách và Phát triển như sau:

- Sản phẩm của các đề tài NCKH sinh viên năm học 2022-2023 đã đạt giải;
- Sản phẩm của đề tài NCKH sinh viên năm học 2023-2024 đang triển khai;
- Sản phẩm NCKH của sinh viên thuộc khuôn khổ “Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam;
- Sản phẩm nghiên cứu trong quá trình học tập của cá nhân/nhóm cá nhân trong và ngoài Học viện.

*** Quyền lợi của tác giả khi có bài đăng trên Nội san sinh viên NCKH tại Học viện Chính sách và Phát triển:

- Tác giả là giảng viên có bài được đăng trên Nội san sẽ được tính giờ NCKH theo quy định hiện hành của Học viện;

- Tác giả có bài đăng được tặng Nội san;

- Tác giả là sinh viên, học viên có bài viết được đăng trên Nội san sẽ được tính điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện;

- Tác giả/nhóm tác giả có bài được đăng trên Nội san có nội dung là sản phẩm của đề tài NCKH sinh viên năm học 2023-2024 sẽ được cộng điểm tại cuộc thi sinh viên NCKH cấp Học viện hằng năm;

- Tác giả có bài đăng trên Nội san được phép sử dụng những thông tin chính trong bài đó để viết bài đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

Hình thức và cấu trúc gửi bài đăng (phụ lục đính kèm).

Thời gian nhận bài đến ngày 15/03/2024 qua email [email protected] . Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Lâm Thùy Dung – ĐT 0976151198.

Trân trọng!

 

File thông báo và phụ lục: Tải tại đây