null Thư mời tham dự Hôi thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần 3”

content:

Nối tiếp thành công của Hội thảo “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số” lần 1 và lần 2, ba đơn vị gồm: Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Hà Nội, và Trường Đại học Thương mại tiếp tục phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia lần thứ 3.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các giảng viên, các nhà quản lý, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp để tiếp tục trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu của Hội thảo lần này là góp một phần công sức giúp thực hiện thành công quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo, thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ Năm, ngày 21/3/2024.

Địa điểm:   Hội trường 442, Học viện Chính sách và Phát triển

                     Khu đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội

(Chương trình dự kiến được gửi kèm theo Giấy mời này).

Xin vui lòng quét mã QR dưới đây để đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 18/3/2024. Thông tin liên hệ: Đ/c Thùy Dung, chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác (email: [email protected], tel: 0976151198). Website hội thảo: //ptdl2024.z-mech.com/.

Trân trọng./.

Giấy mời: Tải tại đây

Chương trình hội thảo: Tải tại đây