null Thông báo 09 về việc Cử sinh viên tham dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 3”

content:

Kính gửi: Các Khoa/Viện quản lý sinh viên

    

       Căn cứ vào Quyết định số 48/QĐ-HVCSPT ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phân thích định lượng các vấn đề kinh tế xã hội trong môi trường số Lần thứ 3” cùng Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Hà Nội.  

      Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các Khoa/Viện cử sinh viên tham dự Hội thảo. Mỗi Khoa/Viện cử ít nhất 20 sinh viên.

- Thời gian: 8h ngày 21/03/2024

- Địa điểm: Hội trường 442 – Học viện Chính sách và Phát triển

- Yêu cầu: Mặc đồng phục Học viện

(Mọi thắc mắc, trao đổi, kính đề nghị các thầy cô liên hệ trực tiếp chuyên viên Lâm Thuỳ Dung – Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác; SĐT: 0976151198)

Trân trọng!

File thông báo: Tải tại đây