null Học viện Chính sách và Phát triển làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

content:

Sáng ngày 20/03/2024Học viện Chính sách và Phát triển đã tiếp đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm việc. Làm việc với đoàn, về phía Học viện Chính sách và Phát triển  PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, các thành viên trong Ban Giám đốc, đại diện Lãnh đạo các khoa và phòng, ban chức năng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày sơ bộ các nội dung: Giới thiệu khái quát về Học viện Chính sách và Phát triển, Báo cáo tình hình thực hiện 03 công khai, Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng, Báo cáo công tác quản lý văn bằng - chứng chỉ.

TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Sau đó, đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào đã tiến hành kiểm tra các nội dung trên. Trên cơ sở báo cáo chi tiết các nội dung đề ra của đoàn kiểm tra, Học viện Chính sách và Phát triển cũng đã cung cấp những hồ sơ, tài liệu có liên quan, đồng thời, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện những nội dung đó

Tin: TTTT,TV&TT