null đánh phỏm online tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương Khóa 1 năm 2024

content:

        Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý I năm 2024, nhằm nâng cao năng lực, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước, sáng ngày 19/3/2024 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển - Học viện Chính sách và Phát triển - tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

        Tham dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng có sự hiện diện của ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển;  Ông Phạm Mạnh Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là giảng viên Lớp Bồi dưỡng; cùng toàn thể 50 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc.

      Phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng, ông Ngô Văn Giang – Phó giám đốc Học viện mong muốn các học viên luôn ý thức rằng mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng không chỉ đơn thuần nhằm hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ mà quan trọng hơn đây là cơ hội để các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, các học viên cần ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để xác định mục tiêu học tập và thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành khóa học theo kế hoạch.

(Ông Ngô Văn Giang - PGĐ Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng)

      Mục đích khóa học nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp.

      Nội dung của khóa học thực hiện theo khung đào tạo của Chương trình chuẩn quốc gia về bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, quy định tại Quyết định 420/QĐ-BNV năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương của Bộ Nội vụ, bao gồm 16 chuyên đề chính và 02 chuyên đề báo cáo. Đây là những kiến thức, kỹ năng đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của các học viên tham gia học tập, nhằm áp dụng vào công việc thực tế, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

(Ông Phạm Mạnh Cường - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- giảng viên Lớp Bồi dưỡng)

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển