08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”
09/08/2023
Ngày 03/8/2023 vừa qua, Khoa Kinh tế số đã tiên phong bảo vệ thành công Đề án Rà soát hai chương trình đào tạo trước Hội đồng thẩm định cho hai chuyên ngành của khoa là: Chuyên ngành Phân tích dữ...
12/07/2023
đánh phỏm online tổ chức Lễ bàn giao Sinh viên đi học Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023